Roadmap

LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN HOMEBLOCKCOIN

LỘ TRÌNH HOMEBLOCKCOIN 2017

 

 • 26/10/2017 xây dựng website homeblockcoin.com.

 • 1/11/2017 cho phép người dùng đăng ký và quảng bá dự án, bắt đầu nhận BTC.

 • 4/11/2017 ICO mở bán token.

 • 23/11/2017 mở lending đầu tư với homeblockcoin.

 • 1/12/2017 niêm yết coin HBC trên sàn coinmarketcup.

 • 15/12/2017 cho phép giao dịch bên ngoài sàn nội bộ.

 

LỘ TRÌNH HOMEBLOCKCOIN 2018

 

 • 1/1/2018 mục tiêu giá đạt 25$/1 coin.

 • 5/1/2018 mở giao dịch bên ngoài 2.

 • 19/1/2018 mở giao dịch bên ngoài 3.

 • Tháng 2/2018 mở sự kiện toàn cầu lần thứ nhất.

 • Tháng 3/2018 mục tiêu đạt top 50 trên bảng xếp hạng coinmarketcup. mục tiêu đạt 50$/1 coin.

 • Tháng 6/2018 phát hành thẻ debit.

 • Tháng 7/2018 mục tiêu đạt 100$/1 coin.

 • Tháng 8/2018 thực hiện kế hoạch thứ nhất 100 gian hàng online sử dụng homeblockcoin.

 • Tháng 10/2018 bắt đầu thực hiện với những gian hàng offline.

 • Hết năm 2018 mục tiêu đạt 350$/1 coin.

 • Tháng 1/2019 thực hiện kế hoạch 250 gian hàng online sử dụng homeblockcoin.

 • Tháng 3/2019 tiếp tục thêm những gian hàng offile sử dụng homeblockcoin.

 • Hết năm 2019 mục tiêu đạt 750$/1 coin.

 • Hết năm 2020 mục tiêu đạt 1000$/1 coin.

 

CỘNG ĐỒNG HOMEBLOCKCOIN VIỆT NAM

CỘNG ĐỒNG HOMEBLOCKCOIN THẾ GIỚI