Lending

CƠ HỘI ĐẦU TƯ TỐT NHẤT TỪ HOMEBLOCKCOIN

Tham gia mua bán, nắm giữ và đầu tư cùng cộng đồng HomeBlockCoin,

bạn có cơ hội nhận được 5 hình thức lợi nhuận sau:

1. Lợi nhuận từ mua bán HomeBlockCoin – HBC trên sàn
2. Lãi suất hàng ngày từ việc Lending HomeBlockCoin – HBC
3. Lợi nhuận từ việc nắm giữ HomeBlockCoin – HBC
4. Lợi nhuận từ các mỏ đào HomeBlockCoin – HBC
5. Lợi nhuận từ affilate HomeBlockCoin – HBC

Lending HomeBlockCoin,đầu tư ICO, ví lạnh HomeBlockCoin-homeblockcoin.site

LENDING VÀO HOMEBLOCKCOIN

 

Lending là hình thức đầu tư vào HomeBlockCoin để nhận được lợi tức hàng ngày. Đây là chương trình dành cho các nhà đầu tư thụ động và cho những người muốn hưởng một luồng thu nhập tự động hàng ngày. Lãi suất tối đa là 48% trên mỗi tháng. Hãy chọn gói đầu tư tương ứng với bạn để có lợi nhuận tốt nhất. Bạn sẽ nhận được lợi nhuận hàng ngày dựa trên khoản đầu tư ban đầu. Hơn nữa, bạn có thể rút vốn ra khỏi HomeBlockCoin hoặc tái đầu tư tại bất kỳ thời điểm nào.

Home Block Coin, Lending HomeBlockCoin, HBC-homeblockcoin.site

Mô hình Lending bằng USD và trả lãi bằng USD. Các gói Lending hiện tại của HomeBlockCoin như sau:

 

  • Gói 100$–1,000$: Lãi suất lên tới 48%/ tháng. Có thể rút vốn sau 239 ngày

  • Gói 1,001$–5,000$: Lãi suất lên tới 48%/ tháng + 0.15%. Có thể rút vốn sau 179 ngày

  • Gói 5,001$–10,000$: Lãi suất lên tới 48%/ tháng + 0.25%. Có thể rút vốn sau 120 ngày

  • Gói 10,001$–100,000$: Lãi suất lên tới 48%/ tháng + 0.30%. Có thể rút vốn sau 99 ngày

THAM GIA CỘNG ĐỒNG HOMEBLOCKCOIN VIỆT NAM

THAM GIA CỘNG ĐỒNG HOMEBLOCKCOIN THẾ GIỚI