ICO và tiềm năng thay thế IPO tại các phiên lên sàn của startup công nghệ