Hãy tự hỏi mình 3 câu hỏi này khi quyết định bỏ tiền vào một dự án ICO